Επιστημονικές Δράσεις


Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 & Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

1η Θεματική Διημερίδα

του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία», που οργάνωσε η Σχολή και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΧΩΡΟΣ: Κεντρικό Αμφιθέατρο ‘’Γεώργιος Παπαδριέλλης’’ Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη

ΑΦΙΣΑ Διημερίδας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διημερίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διημερίδας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ