Επιστημονικές Δράσεις


Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 & Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

1η Θεματική Διημερίδα με θέμα: ”Διαλειμματική  Άσκηση: Μόδα ή Εργαλείο;”

του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία», που οργάνωσε η Σχολή και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΧΩΡΟΣ: Κεντρικό Αμφιθέατρο ‘’Γεώργιος Παπαδριέλλης’’ Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιούπολη

ΑΦΙΣΑ Διημερίδας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διημερίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διημερίδας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00 – 13:15

Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

‘‘Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση: Μια βήμα προς βήμα προσέγγιση’’

του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία», που οργάνωσε η Σχολή και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 & Κυριακή 27 Ιουνίου 2021

2η Διαδικτυακή Θεματική Διημερίδα με θέμα: ‘’Γυναίκα, Άσκηση και Υγεία’’

του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία», που οργάνωσε η Σχολή και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΑΦΙΣΑ Διημερίδας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διημερίδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διημερίδας