Επικοινωνία


Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή

Πληροφορίες:

Γραμματεία Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

‘’Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία’’

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Πανεπιστημιούπολη

69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο: 25310 -39622

Fax: 25310-39623

Email: clinextech@phyed.duth.gr

              interpg@phyed.duth.gr