ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις ιδιαιτερότητες που έχει το υγρό περιβάλλον, και τις επιλογές που υπάρχουν για την εφαρμογή εξειδικευμένου ασκησιολογίου (βάθος πισίνας, χρήση εξοπλισμού). Το υγρό περιβάλλον αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον θεραπευτικής άσκησης συνδυάζοντας τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού με την εκτέλεση στοχευμένου ασκησιολογίου. Οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τους περιορισμούς που υπάρχουν κατά την άσκηση ατόμων που έχουν μυοσκελετικές και νευρολογικές παθήσεις αλλά και τραυματιών που βρίσκονται στην οξεία φάση του τραυματισμού (ρήξη χιαστού, μυϊκή θλάση, διάστρεμμα ΠΔΚ) παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν ειδικά πρωτόκολλα άσκησης στο νερό, με την κατάλληλη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού.

K104gr / K104en

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις άμεσες και μακροπρόθεσμες αντιδράσεις και προσαρμογές του οργανισμού κατά την άσκηση η οποία εφαρμόζεται σε άτομα με καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις. Οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες και τις προσαρμογές του οργανισμού σε άτομα με χρόνιες παθήσεις αφορούν στο μεταβολισμό, στην ενδοκρινολογία, στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο ανοσοποιητικό σύστημα, στο μεταβολισμό των οστών και στο νευρομυϊκό σύστημα και παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν ειδικά πρωτόκολλα και να υλοποιήσουν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης σε άτομα με καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα.

K103gr / K103en

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις επιδράσεις της άσκησης στους μηχανισμούς και στην συμπτωματολογία νευρολογικών παθήσεων και διαταραχών όπως η νόσος του Πάρκινσον, η πολλαπλή σκλήρυνση, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η άνοια και η εγκεφαλική παράλυση. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί πρόκλησης των παραπάνω νευρολογικών διαταραχών, η συμπτωματολογία και ο αντίκτυπος στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ασθενών, οι κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι αξιολόγησης των προβλημάτων της κίνησης με έμφαση στην ανάλυση βάδισης, οι διάφορες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών και των συμπτωμάτων τους, με έμφαση στην άσκηση τόσο ως μέσο πρόληψης των παραπάνω διαταραχών όσο και για την αντιμετώπιση τους με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Οι παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες θα δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάζουν ειδικά πρωτόκολλα και να υλοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης σε άτομα με νευρολογικές παθήσεις.

K102gr K102en

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ


Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις πιο κοινές μυοσκελετκές παθήσεις και τις δυσλειτουργίες της σπονδυλικής στήλης που συμβαίνουν σε ασκούμενους ώστε στη συνέχεια να μπορούν να οργανώσουν και να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα λειτουργικής επανένταξης σε άτομα που εμφανίζουν τέτοιες παθήσεις και δυσλειτουργίες.

 

K101gr / K101en