Όνομα/Name: Αγγελούσης Νίκος / Aggeloussis Nikos
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Ειδικότητα/Specialties: Βιοκινητική
Τηλέφωνο/Phone: +30 25310 39655

Βιογραφικό/Faculty Bio

Καθηγητής ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ στο αντικείμενο της «Βιοκινητικής». Διδάσκει σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 1994 και έχει επιβλέψει περισσότερες από 15 διδακτορικές διατριβές. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει συμμετοχή σε 18 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές, τη συγγραφή 41 δημοσιευμένων εργασιών σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και την παραγωγή περισσότερων των 300 επιστημονικών ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το δημοσιευμένο έργο του έχει συγκεντρώσει πάνω από 900 ετεροαναφορές (citation index) και έχει H-index: 16. (πηγές: Scopus, Journal Citation Reports). Πέραν των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων, διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων καθώς και Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Υπεύθυνος Καθηγητής Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
K102 K102 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ 7,5