Πληροφορίες


Γραμματεία
Τηλ.: 25310-39622 
Fax:  25310-39623
Email:clinextech@phyed.duth.gr
Διεύθυνση
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή