Διοίκηση


Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη
Τηλ. 2531039923
Email: mtziatzi@helit.duth.gr
URL: helit.duth.gr/staff/dep/Tziatzi.shtml
Η θητεία της προέδρου λήγει στις 30/11/2019

 

Διατελέσασες Πρόεδροι
Γαβριηλίδου Ζωή, Νοέμβριος 2013-Νοέμβριος 2017
Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Οκτώβριος 2008-Οκτώβριος 2013