Βιβλιοθήκη του Τμήματος


Βιβλιοθήκη του Τμήματος – «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΞ»

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας αριθμεί περισσότερους από 32.000 τόμους (περίπου 25.000 βιβλία και 7.000 περιοδικά), αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο χάρη σε προσκτήσεις και δωρεές (πιο πρόσφατο πολύτιμο απόκτημα η βιβλιοθήκη του Department of Classics του Πανεπιστημίου του Leeds). Καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, η συλλογή της εκτείνεται σε πολλές θεματικές ενότητες, των οποίων το υλικό κατανέμεται στις εξής κατηγορίες: • πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και ευρετήρια)
• αρχαία ελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• λατινική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• βυζαντινή φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• νεοελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• αρχαία, βυζαντινή και νεώτερη ιστορία
• ιστορικο-γεωγραφικά
• λαογραφία
• γλωσσολογία
• θρησκειολογία
• μυθολογία
• παιδαγωγικά
• ξένη λογοτεχνία
• προϊστορική, κλασική και βυζαντινή αρχαιολογία
• ιστορία της τέχνης
• φιλοσοφία
• ψυχολογία.

Η ταξινόμηση της συλλογής σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα LibraryofCongress, το οποίο ισχύει για το σύνολο του Δ. Π. Θ., είναι σε εξέλιξη.
Για αναζήτηση βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας που δεν εντοπίζετε στη σελίδα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ., συμβουλευθείτε τον σχετικό κατάλογο βιβλίων*

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 234 τίτλους ελληνόγλωσσων* και 108 ξενόγλωσσων περιοδικών*. Υπάρχουν, επίσης, και πολλά ανάτυπα η επεξεργασία και ταξινόμηση των οποίων έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με το εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία. Για τους καταλόγους των ανατύπων ακολουθήστε τους συνδέσμους: ελληνόγλωσσα ανάτυπα* και ξενόγλωσσα ανάτυπα*. Ακόμη, μπορεί κανείς να βρει σε έντυπη μορφή μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που έχουν εκπονηθεί στο Τ.Ε.Φ., αλλά και αλλού ( κατάλογος Δ.Δ. και Δ.Ε.*)
(*Στους συνημμένους καταλόγους είναι δυνατή η αναζήτηση με τη χρήση των πλήκτρωνCtrl+F)
Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΦ στεγάζονται τρεις κλειστές συλλογές που προέρχονται από δωρεές των Καθηγητών Παναγιώτη Μουλλά και Νικόλαου Λιβαδάρα, καθώς και του Εφόρου Αρχαιοτήτων Γεωργίου Δοντά, οι οποίες φιλοξενούνται σε τρεις ξεχωριστές αίθουσες και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με συνοδεία των βιβλιοθηκονόμων.
Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για διδάσκοντες, φοιτητές και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Υπάρχει ένας χώρος αναγνωστηρίου 50 θέσεων και 12Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο για όσους χρησιμοποιούν το υλικό της και λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη για φοιτητές και μέλη Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό που έχει καταρτιστεί και ισχύει για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ.
Πατήστε ΕΔΩ για την αναζήτηση βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. καθώς και άρθρων από διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις.

Ώρες Λειτουργίας
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό :
Δευτέρα έως Πέμπτη από 8 π.μ. έως 6μ.μ.
και Παρασκευή από 8 π.μ. έως 2 μ.μ.
Το παραπάνω ωράριο ισχύει για όλες τις περιόδους διεξαγωγής μαθημάτων σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

Διεύθυνση:
Βιβλιοθήκη Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη (Προκάτ Β΄), 69100 Κομοτηνή, Τηλ. & Fax: 25310-39933.

Web: www.lib.duth.gr, e-mail: literature@lib.duth.gr

Προσωπικό:
Πασχάλης Κατσίκας, ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, μέλος ΕΤΕΠ.
Τηλέφωνο &Fax: εξωτ. 25310-39933, εσωτ. 74933
e-mail: pkatsika@lib.duth.gr

Αριλιά Σπάρταλη, ΠΕ Φιλόλογος, μέλος ΕΤΕΠ.
Τηλέφωνο &Fax : εξωτ. 25310-39933, εσωτ. 74933
e-mail: aspartal@helit.duth.gr