Αίθουσα Υπολογιστών


Σκοπός της αίθουσας υπολογιστών είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, καθώς και η εξυπηρέτηση ευρύτερων σκοπών του Πανεπιστημίου που ορίζονται από τα αρμόδια συλλογικά όργανά του.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:
• Την εκπόνηση από τους φοιτητές εργασιών στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων ή πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών.
• Την πρόσβαση των φοιτητών σε υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο (Βιβλιοθήκη, διοικητικές υπηρεσίες κλπ.)
• Την πρόσβαση των φοιτητών σε πηγές πληροφοριών μέσω του διαδικτύου.
• Τη διδασκαλία και τη διεξαγωγή ασκήσεων στο πλαίσιο μαθημάτων, τα οποία παρέχονται από το Τμήμα και τα οποία απαιτούν τη χρήση υπολογιστικού εξοπλισμού.
• Την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο Τμήμα.
• Την διευκόλυνση της πάσης φύσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας εις όφελος της προβολής του Τμήματος.
• Την διεξαγωγή διαλέξεων και παρουσιάσεων που δεν εμπίπτουν στις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος.

Η αίθουσα υπολογιστών λειτουργεί για το κοινό καθημερινά:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από 10:00 έως 15:00.
Τετάρτη από 10:00 έως 16:00.

Τηλ: 25310-39916
Email: asismani@helit.duth.gr