ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει αρχικά τις αλλαγές στη συμπεριφορά ασθενών που πάσχουν από μυοσκελετικά ή άλλα προβλήματα στη διάρκεια της αποκατάστασής τους και να προτείνει λύσεις στους ειδικούς για την διαχείριση των περιπτώσεων αυτών με σκοπό  την  αποτελεσματικότητα του προγράμματος αποκατάστασης. Που οφείλονται όμως αυτές οι αλλαγές στη συμπεριφορά τους εκτός από τον πόνο ή τα υπόλοιπα συμπτώματα που συνοδεύουν έναν τραυματισμό ή μυοσκελετική πάθηση; Οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού και αναφέρονται τεχνικές ενίσχυσης των παραγόντων εκείνων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά του ασθενή και κατ’ επέκταση την παρακίνησή του στο πρόγραμμα αποκατάστασης με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του και της ποιότητας ζωής του.

Κ204gr / Κ204en