ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ /ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις άμεσες και μακροπρόθεσμες αντιδράσεις και προσαρμογές του οργανισμού κατά την άσκηση η οποία εφαρμόζεται σε άτομα με καρδιαγγειακές και μεταβολικές παθήσεις. Οι απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες και τις προσαρμογές του οργανισμού σε άτομα με χρόνιες παθήσεις αφορούν στο μεταβολισμό, στην ενδοκρινολογία, στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο ανοσοποιητικό σύστημα, στο μεταβολισμό των οστών και στο νευρομυϊκό σύστημα και παρέχουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάσουν ειδικά πρωτόκολλα και να υλοποιήσουν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης σε άτομα με καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα.

K103gr / K103en