ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις επιδράσεις της άσκησης στους μηχανισμούς και στην συμπτωματολογία νευρολογικών παθήσεων και διαταραχών όπως η νόσος του Πάρκινσον, η πολλαπλή σκλήρυνση, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η άνοια και η εγκεφαλική παράλυση. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν οι μηχανισμοί πρόκλησης των παραπάνω νευρολογικών διαταραχών, η συμπτωματολογία και ο αντίκτυπος στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ασθενών, οι κλινικές και εργαστηριακές μέθοδοι αξιολόγησης των προβλημάτων της κίνησης με έμφαση στην ανάλυση βάδισης, οι διάφορες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών και των συμπτωμάτων τους, με έμφαση στην άσκηση τόσο ως μέσο πρόληψης των παραπάνω διαταραχών όσο και για την αντιμετώπιση τους με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Οι παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες θα δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να σχεδιάζουν ειδικά πρωτόκολλα και να υλοποιούν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης σε άτομα με νευρολογικές παθήσεις.

K102gr K102en