ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ AΣΚΗΣΗ


Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις πιο κοινές μυοσκελετκές παθήσεις και τις δυσλειτουργίες της σπονδυλικής στήλης που συμβαίνουν σε ασκούμενους ώστε στη συνέχεια να μπορούν να οργανώσουν και να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα λειτουργικής επανένταξης σε άτομα που εμφανίζουν τέτοιες παθήσεις και δυσλειτουργίες.

 

K101gr / K101en