Πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-2023

Οδηγίες υποβολής αίτησης