Πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2021-2022


Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2021-2022