Ενημέρωση για τη λειτουργία του κυλικείου


Σας ενημερώνουμε ότι στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.) δεν λειτουργεί κυλικείο.