Πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι: από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2020

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ