Πρόσκληση εκδήλωσης υποβολής αιτήσεων στο Δ.Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι: από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 έως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ

Αίτηση υποψηφιότητας

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής