Χώροι διδασκαλίας


Για την υλοποίηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστηριακός εξοπλισμός, αίθουσες Η/Υ και τηλεδιάσκεψης) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης https://www.youtube.com/watch?v=BNqAPjAb22U και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» https://www.youtube.com/watch?v=1i_aU58-KP8