Τρόπος διδασκαλίας


Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται με εντατική φοίτηση, διδασκαλία δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, συστημάτων και διαδικτυακών εφαρμογών εκπαίδευσης.

Α’   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Η έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται το Εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους)

1η   –  4η  διάλεξη  

 

1ο τριήμερο εντατικής φοίτησης  

Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων στην Κομοτηνή

(Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)

 5η   –  8η  διάλεξη Εξ αποστάσεως (διαδικτυακά) με ασύγχρονη ή σύγχρονη διδασκαλία
9η   – 13η  διάλεξη 2ο τριήμερο εντατικής φοίτησης 

Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων στην Κομοτηνή

(Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης)

Εξετάσεις Εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)

 

Β΄   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Χειμερινό εξάμηνο  κάθε ακαδημαϊκού έτους)

1η   –  4η  διάλεξη  

 

1ο τριήμερο εντατικής φοίτησης  

Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων στην Αθήνα

Εγκαταστάσεις Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

 5η   –  8η  διάλεξη Εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)
9η   – 13η  διάλεξη 2ο τριήμερο εντατικής φοίτησης  

Δια ζώσης διδασκαλία των μαθημάτων στην Αθήνα

Εγκαταστάσεις Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Εξετάσεις Εξ αποστάσεως (διαδικτυακά)

 

Γ΄   ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους)

Στο Γ΄ Εξάμηνο σπουδών εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ή

υλοποιείται Πρακτική ‘Άσκηση