Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ.
«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» είναι:

– από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020
– έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2020-2021