Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ.
«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» είναι:

– από την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023
– έως την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ

Οδηγίες υποβολής αίτησης