Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ.
«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» είναι:

– από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021
– έως τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2021-2022

Οδηγίες υποβολής αίτησης