Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ.
«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» είναι:

– από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022
– έως τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2022-2023

Οδηγίες υποβολής αίτησης