Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+


Στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ oι φοιτητές του ΜΠΣ στη «ΛΕΙτουργική ΔΙΑχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» δικαιούνται, αν και εφόσον το επιθυμούν, να πάνε σε άλλο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για ένα εξάμηνο σπουδών. Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού που είναι συμβεβλημένο στο πρόγραμμα Erasmus+, ο οποίος προσμετρείται ως χρόνος φοίτησης στο εδώ πρόγραμμα σπουδών και αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα μαθήματα που ο φοιτητής θα παρακολουθήσει επιτυχώς. Η φοίτηση στο πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να γίνει σε αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τους όρους φοίτησης που ισχύουν για κάθε επιμέρους μάθημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει οικονομικά σχεδόν με πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων εξόδων. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να πάρει από τον υπεύθυνο καθηγητή της κατεύθυνσης σπουδών του, τον επιβλέποντα καθηγητή, τον σύμβουλο καθηγητή του ή τον υπεύθυνο του προγράμματος Erasmus+.