Ερευνητικά Προγράμματα


Στα παρακάτω Ερευνητικά Προγράμματα συμμετέχει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΔΠΘ, και επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων είναι Καθηγητές του ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ που διδάσκουν στο ΛΕΙΔΙΑΤΑ. Επίσης πολλοί φοιτητές  και απόφοιτοι του ΛΕΙΔΙΑΤΑΑ συμμετέχουν ενεργά !

UEFA Project
“The burden and effect of heading in youth football in Europe”

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΙΕΣ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

 H UEFA με επιστημονικά υπεύθυνο τον Prof. Dr. Tim Meyer πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο «The burden and effect of heading in youth football in Europe», η οποία θα πραγματοποιηθεί εκτός από την Ελλάδα, στην Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία και Ρουμανία.

Το εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων στην Ελλάδα, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ασημένια Γιοφτσίδου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των κεφαλιών που γίνονται κατά την διάρκεια ενός επίσημου αγώνα αλλά και μίας τυπικής προπόνησης σε αθλητές και αθλήτριες ποδοσφαίρου ηλικίας 9-16 ετών. Στόχος είναι να υπολογιστούν τα φορτία που ασκούνται από τις κεφαλίες (καταγράφοντας την απόσταση που διανύει η μπάλα, το μέρος της κεφαλής που έρχεται σε επαφή με την μπάλα), καθώς επίσης και να καταγραφούν πληροφορίες από πιθανούς τραυματισμούς στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης (μηχανισμός κάκωσης, διάγνωση, ημέρες απουσίας από προπονήσεις).Στον Ελληνικό χώρο, η καταγραφή των αγώνων και των προπονήσεων θα γίνει σε επίσημα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΕΠΟ για τις ηλικιακές κατηγορίες Κ16 (αγοριών – κοριστιών), Κ12 (αγοριών) και Κ10 (αγοριών) σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ομάδων αναφορικά με το επίπεδο. Για την συμμετοχή μιας ομάδας στην έρευνα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συστηματική εκτέλεση προπονήσεων. Για την συλλογή των δεδομένων θα χρειαστεί η καταγραφή (με βίντεο) και ανάλυση 10 αγώνων ανά ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή 30 αγώνων (δηλαδή δεδομένα για 60 διαφορετικές ομάδες). Στις 60 αυτές ομάδες θα γίνει καταγραφή (με βίντεο) και μιας προπόνησης (60 προπονήσεις). Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε ειδική φόρμα κατάγραφής των κεφαλιών (κατά τη διάρκεια του αγώνα και της προπόνησης) αναφορικά με τον τύπο (απόσταση, σημείο επαφής) και την συχνότητα των κεφαλιών.

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ»

Υποψήφιος Διδάκτορας: Αρσένης Σωτήριος – Ηλίας

Τριμελής επιτροπή: Γιοφτσίδου Ασημένια, Μάλλιου Παρασκευή, Σμήλιος Ηλίας

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου [1183].

 Το ημικάθισμα με την χρήση μπάρας είναι η πιο διαδεδομένη άσκηση αντιστάσεων που χρησιμοποιούν οι αθλητές προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, δίνοντας έμφαση στην κάθετη δύναμη, την ισχύ και την ταχύτητα κίνησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι προγράμματα άσκησης με την χρήση συσκευών αδράνειας φαίνεται να έχουν σημαντικά οφέλη στην δύναμη των κάτω άκρων, αναπτύσσοντας σημαντικές δυνάμεις τόσο στην σύγκεντρη όσο και στην έκκεντρη φάση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την επίδραση ενός εξατομικευμένου προγράμματος προπόνησης με συσκευή αδράνειας σε παραμέτρους της φυσικής απόδοσης. 48 καλά προπονημένοι αθλητές συμμετείχαν στην έρευνα και αξιολογήθηκαν στην ικανότητα άλματος, ταχύτητας, ευλυγισίας, δύναμης των κάτω άκρων και συνολικής σύστασης του σώματος. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε μία ομάδα άσκησης με συσκευή αδράνειας (Desmotec, D11, Italy), μία με ελεύθερα βάρη και μία ομάδα ελέγχου. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 8 συνεχόμενων βδομάδων και συχνότητα εκτέλεσης προπονήσεων 2 φορές την βδομάδα. Για την ανάλυση των δεδομένων και την σύγκριση των ομάδων μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε ως p<0,05.