Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παρέχουν μια σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

 

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η πρόσβαση των φοιτητών σε πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των σπουδών τους, τις δηλώσεις μαθημάτων, τη βαθμολογία σε κάθε μάθημα κ.α. γίνεται μέσω της «Ηλεκτρονικής Γραμματείας» του ΔΠΘ η οποία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον προηγηθεί σύνδεση στο VPN (Virtual Private Network) του ΔΠΘ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιείτε στο πανεπιστημιακό email (ακόμα κι αν βρίσκεστε σε υπολογιστή εντός του πανεπιστημίου).

Για οδηγίες σύνδεσης στο VPN στη βάση του Helpdesk πατήστε ΕΔΩ.

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του φοιτητή στις υπηρεσίες που αυτό είναι απαραίτητο (συναλαγές με τη γραμματεία, μειωμένο εισιτήριο κα). Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται μέσω του σχετικού ιστοτόπου.

 

 

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος υποβοηθείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης – eClass –μέσω της οποίας υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα, ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών που αφορούν το μάθημα, διεξαγωγή test – προόδων κά.

Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του Τμήματός μας πιέστε εδώ.

 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

 

 

 

Παράλληλα με τη δια ζώσης διδασκαλία και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης  https://itc.duth.gr/msteams/ όπου   η επικοινωνία διδάσκοντα φοιτητών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η διδασκαλία στην αίθουσα χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των φοιτητών σε έναν συγκεκριμένο χώρο.

 

Προμήθεια Βιβλίων-Συγγραμμάτων

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής του συγγράμματος-βιβλίου που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε φοιτητής στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών. Η επιλογή και παραγγελία των συγγραμμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Εύδοξος». Όλα τα συγγράμματα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης «Κάλλιπος».

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η επικοινωνία των φοιτητών με τις υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου και αντίστροφα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου  https://ermis.duth.gr/login.php

 

Ψηφιακός Αποθηκευτικός Χώρος

Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά αρχεία καθώς και ο διαμοιρασμός αυτών με τρίτους μέσω της υπηρεσίας «Πίθος».

 

 

Τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Δ.Π.Θ. μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα παρακάτω λογισμικά https://itc.duth.gr/el/services/software/:

Το MATLAB είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για αριθμητικούς υπολογισμούς, ανάλυση δεδομένων, γραφικές απεικονίσεις, ανάπτυξη αλγορίθμων, εξομοίωση και μοντελοποίηση συστημάτων σε συνδυασμό με μια high-level γλώσσα προγραμματισμού.
Το IBM® SPSS® Statistics είναι μια ισχυρή στατιστική πλατφόρμα λογισμικού. Παρέχει ένα ισχυρό σύνολο λειτουργιών που επιτρέπει την εξαγωγή ενεργών πληροφοριών από τα δεδομένα του.
Το πρόγραμμα Microsoft Office 365 Education είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα στο οποίο προστίθενται/αφαιρούνται διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ακαδημαϊκές Κοινότητες. Ενδεικτικά προσφέρονται 2 TB διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος μέσω του OneDrive for Business,
Online εκδόσεις Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Skype for business, MS Teams και άλλες εφαρμογές.
Το Microsoft Azure Dev Tools παρέχει στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δωρεάν λογισμικό της εταιρείας Microsoft® για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Το ANSYS είναι ένα λογισμικό προσομοίωσης μηχανικών διεργασιών που καλύπτει πολλούς τομείς στις περιοχές της προσομοίωσης.