Επικοινωνία


Διεύθυνση:

Γραμματεία Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

‘’Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία’’

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531 0 39622
Fax: 2531 0 39623

Email: clinextech@phyed.duth.gr