Γλώσσα διδασκαλίας


Η γλώσσα της διδασκαλίας είναι η Ελληνική ενώ η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.