Αρχείο Μ.Δ.Ε.


Τίτλος: Η επίδραση των ψηφιακών διαδραστικών αθλητικών παιχνιδιών στην ισορροπία ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ανασκόπηση (Ιούνιος 2021)
Συγγραφέας: Αγγέλα Σαπουντζή
Τριμελής Επιτροπή:

Νικόλαος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Δημήτριος Κυριαζάνος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Εργασία: Αγγέλα Σαπουντζή
Τίτλος: Εγκυρότητα και αξιοπιστία φορητής εφαρμογής για την αξιολόγηση της επιλεκτικής προσοχής (Ιούνιος 2021)
Συγγραφέας: Ευθύμιος Ρίζος

Τριμελής Επιτροπή:

 

Νικόλαος Βερναδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Δημήτριος Κυριαζάνος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Τίτλος: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγράμματος Άσκησης σε ασθενή με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Φεβρουάριος 2022)
Συγγραφέας: Πανδώρα Θεοτοκίδου
Τριμελής Επιτροπή:

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Τίτλος: Η επίδραση του χορού και συναφών εφαρμογών της τεχνολογίας στην καρδιαγγειακή λειτουργία, σε δείκτες υγείας και στη λειτουργική ικανότητα ατόμων τρίτης ηλικίας (Φεβρουάριος 2022)
Συγγραφέας: Μαρία Νομικού

Τριμελής Επιτροπή:

 

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Νικόλαος Βερναδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Απόστολος Σπάσης, Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Τίτλος: Συσχέτιση Φυσικής Δραστηριότητας και Δεικτών Υγείας ενήλικων ατόμων με τη χρήση Υγειονομικής Περίθαλψης (Φεβρουάριος 2022)
Συγγραφέας: Δημήτριος Κεχαγιάς

Τριμελής Επιτροπή:

 

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Γρηγόρης Τρυψιάνης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής – Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Παπάζογλου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής – Δ.Π.Θ.

Τίτλος: Συνδυασμένη άσκηση στο νερό και το έδαφος μετά από μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος: περιπτωσιολογική μελέτη (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Φώτιος Καραμουσαντάς
Τριμελής Επιτροπή:

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Τίτλος: Η επίδραση ενός θεραπευτικού προγράμματος άσκησης στο νερό σε άτομο με χρόνιο πόνο στη μέση λόγω κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου: Μελέτη περίπτωσης (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Δημήτριος Κρίσιλας
Τριμελής Επιτροπή:

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Τίτλος: Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος άσκησης στον γλυκαιμικό έλεγχο και σε δείκτες υγείας σε άνδρα νεαρής ηλικίας με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: Μελέτη περίπτωσης (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Παναγιώτης Βασιλείου
Τριμελής Επιτροπή:

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Ηλίας Σμήλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Απόστολος Σπάσης, Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Τίτλος: Επίδραση της άσκησης σε άτομα με χρόνιο πόνο του αυχένα  συσχετιζόμενο με την εργασίας τους (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Ελένη Πάζιου
Τριμελής Επιτροπή:

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

01_Αγγέλα Σαπουντζή

Τίτλος: Η επίδραση των ψηφιακών διαδραστικών αθλητικών παιχνιδιών στην ισορροπία ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Ανασκόπηση (Ιούνιος 2021)
Συγγραφέας: Αγγέλα Σαπουντζή
Τριμελής Επιτροπή:

Νικόλαος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Δημήτριος Κυριαζάνος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

02_Ρίζος Ευθύμιος

Τίτλος: Εγκυρότητα και αξιοπιστία φορητής εφαρμογής για την αξιολόγηση της επιλεκτικής προσοχής (Ιούνιος 2021)
Συγγραφέας: Ευθύμιος Ρίζος

Τριμελής Επιτροπή:

 

Νικόλαος Βερναδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Στέλιος Χ. Α. Θωμόπουλος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Δημήτριος Κυριαζάνος, Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

03_Πανδώρα Θεοτοκίδου

Τίτλος: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγράμματος Άσκησης σε ασθενή με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Φεβρουάριος 2022)
Συγγραφέας: Πανδώρα Θεοτοκίδου
Τριμελής Επιτροπή:

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

04_Μαρία Νομικού

Τίτλος: Η επίδραση του χορού και συναφών εφαρμογών της τεχνολογίας στην καρδιαγγειακή λειτουργία, σε δείκτες υγείας και στη λειτουργική ικανότητα ατόμων τρίτης ηλικίας (Φεβρουάριος 2022)
Συγγραφέας: Μαρία Νομικού

Τριμελής Επιτροπή:

 

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Νικόλαος Βερναδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Απόστολος Σπάσης, Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

05_Δημήτριος Κεχαγιάς

Τίτλος: Συσχέτιση Φυσικής Δραστηριότητας και Δεικτών Υγείας ενήλικων ατόμων με τη χρήση Υγειονομικής Περίθαλψης (Φεβρουάριος 2022)
Συγγραφέας: Δημήτριος Κεχαγιάς

Τριμελής Επιτροπή:

 

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Γρηγόρης Τρυψιάνης, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής – Δ.Π.Θ.

Δημήτριος Παπάζογλου, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής – Δ.Π.Θ.

06_Φώτιος Καραμουσαντάς

Τίτλος: Συνδυασμένη άσκηση στο νερό και το έδαφος μετά από μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος: περιπτωσιολογική μελέτη (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Φώτιος Καραμουσαντάς
Τριμελής Επιτροπή:

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

07_Δημήτριος Κρίσιλιας

Τίτλος: Η επίδραση ενός θεραπευτικού προγράμματος άσκησης στο νερό σε άτομο με χρόνιο πόνο στη μέση λόγω κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου: Μελέτη περίπτωσης (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Δημήτριος Κρίσιλας
Τριμελής Επιτροπή:

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

08_Παναγιώτης Βασιλείου

Τίτλος: Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος άσκησης στον γλυκαιμικό έλεγχο και σε δείκτες υγείας σε άνδρα νεαρής ηλικίας με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1: Μελέτη περίπτωσης (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Παναγιώτης Βασιλείου
Τριμελής Επιτροπή:

Ελένη Δούδα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Ηλίας Σμήλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Απόστολος Σπάσης, Μέλος Ε.Ε.Π., Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

09_Ελένη Πάζιου

Τίτλος: Επίδραση της άσκησης σε άτομα με χρόνιο πόνο του αυχένα  συσχετιζόμενο με την εργασίας τους (Ιούνιος 2022)
Συγγραφέας: Ελένη Πάζιου
Τριμελής Επιτροπή:

Παρασκευή Μάλλιου, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.

Ασημένια Γιοφτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Δ.Π.Θ.